Krátky popis

Online vzdelávanie je vzdelávací proces, využívajúci informačné a komunikačné technológie k tvorbe kurzov, k distribúcii študijného obsahu, komunikáciu medzi študujúcimi a manažérmi vzdelávania a k riadeniu procesu vzdelávania.

Obsah

Viac o použití a ukážky na tejto linke.

Výhody

Efektívne využitie technológie ponúka možnosť reagovať na okamžitú potrebu vedomostí, napríklad dostupnosťou aktívneho obsahu, samokontrolného testovania, okamžitú spätnú väzbu od držiteľa odbornosti, atď), pričom je rovnako, alebo viac efektívne ako klasické vzdelávanie. Používanie počítačov alebo iných foriem technológie môže poskytnúť študentom priestor cvičiť si hlavný obsah a zručnosti individuálne, každý študujúci má možnosť zamerať sa na svoje ciele a umožňuje študujúcim postupovať pri vzdelávaní svojím vlastným tempom.

Integrácia

Online vzdelávanie je možné ďalej integrovať do firemných, alebo obchodných procesov. Môžete výsledky vzdelávania prepojiť na systém odmeňovania alebo určovania hodnoty zamestnanca. Vzdelávanie môže byť súčasťou nasadzovania zmien alebo naopak udržiavania úrovne kvality služby, či zamestnancov.

Poraďte sa s nami.