Jednoduchá definícia

M-learning alebo mobilné vzdelávanie je definovaná ako "učenie v rámci rôznych kontextov, prostredníctvom sociálnych a obsahových interakcií s použitím osobných elektronických zariadení.". Je to forma dištančného vzdelávania, kde frekventanti používajú mobilné zariadenia na vzdelávanie vo voľných chvíľach, alebo vo svojom voľnom čase.

Technológia mobilného vzdelávania podporujú  notebooky, mobilné telefóny a tablety. M-learning sa zameriava na mobilitu študujúceho a interakcie s prenosnými technológiami. Používanie mobilných zariadení pre dopĺňanie a riešenie zadaní v učebných materiáloch sa stáva dôležitou súčasťou neformálneho vzdelávania.

M-learning je výhodné v tom, že je prístupné prakticky z ľubovoľného miesta. Zdieľanie je takmer okamžité,  prichádza všetkým užívateľom s použitím rovnakého obsahu, čo vedie k prijímaniu okamžitej spätnej väzby a k zdieľaniu tipov. Tento vysoko aktívny proces preukázateľne zvyšuje skóre vedomostí od päťdesiat do sedemdesiat percent a znižuje predčasné ukončenie vzdelávania v technických odboroch o 22 percent. M-learning tiež prináša zásadnú možnosť nahradenia papierových materiálov obsahom, plne prispôsobeným potrebám používateľa.

Obsah

Viac na mobilom.sk

Výhody

  • Relatívne lacná prevádzka, pretože náklady na mobilné zariadeniach sú podstatne nižšie ako na počítače a notebooky
  • Využitie prirodzeného multimediálneho obsahu
  • Kontinuálna podpora vzdelávania
  • Zníženie nákladov na školenie
  • Potenciál na výrazne obohacujúcu skúsenosť zo vzdelávania
  • Okamžite k dispozícii / synchrónna vzdelávacia skúsenosť frekventantov