Popis

Prevádzka mobilného a web vzdelávania je služba, ktorá zabezpečí prístup používateľov ku vzdelávaciemu obsahu práve cez tie správne zariadenia. Môže sa jednať o úplne jednoduchú službu, kde sprístupníme obsah na našej produkčnej stránke, alebo môžeme vystavať riešenie, ktoré bude vzdelávanie riadiť, vyhodnocovať, prípadne bude posúvať tieto informácie ďalej do Vašej organizácie, kde ich spracujú ďalšie procesy (hlavne procesy patriace pod ľudské zdroje)

Obsah

Možnosti

Pri službách bývajú možnosti naozaj veľmi široké. Prejdite si prosím náš katalóg a zoznámte sa so štruktúrou služieb. Premyslite si, čo by sa Vám hodilo a my to s Vami prekonzultujeme. Stačí napísať.